Apr 7-14, 2017 – Chang Chun, Dalian, Hangzhou, Ningbo & Shanghai, Brunei Darussalam